Komu pomagam

 • objawy depresyjne, jak obniżony nastrój, spadek aktywności, poczucie bycia nieszczęśliwym, poczucie braku sensu życia, problemy z motywacją
 • symptomy lękowe, jak lęk napadowy, fobie, a także lęk przed bliskością czytrwałym związkiem
 • zaburzenia jedzenia (np. anoreksja, bulimia, problemy z wagą)
 • brak satysfakcji z życia o niejasnej przyczynie, niemożność czerpania przyjemności z życia, poczucie pustki
 • trudności związane z sytuacją kryzysową, taką jak na przykład rozwód, choroba, śmierć bliskiej osoby czy inna trudna zmiana w życiu
 • powtarzające się, destrukcyjne schematy w związkach czy relacjach z innymi ludźmi, w konsekwencji – poczucie samotności, braku satysfakcji w relacjach
 • objawy somatyczne o niejasnej przyczynie, psychosomatyka
 • uzależnienia od seksu, hazardu itp., współuzależnienie
 • problemy z kończeniem rozpoczętych spraw
 • tzw. syndrom DDA – charakterystyczny dla dorosłych dzieci alkoholika
 • tzw.syndrom wysokiej wrażliwości oraz trudności z nim związane
 • nieadekwatnie niska samoocena, problemy w relacji ze sobą
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami i trudnymi stanami psychicznymi
 • problemy z asertywnością, mówieniem ‘nie’
 • problemy seksuologiczne o etiologii psychogennej, m.in. niechęć, lęk lub brak satysfakcji związany z aktywnością seksualną, poczucie uzależnienia od seksu, pornografii lub kompulsywnej masturbacji, niepokojące skłonności seksualne, przynoszące ból i cierpienie, trudności dotyczące poczucia męskości lub kobiecości, bycie ofiarą wykorzystania seksualnego lub przemocy seksualnej, niepewność lub pomieszanie związane z własną identyfikacją płciową lub orientacją seksualną, problemy z erekcją, wytryskiem lub orgazmem, problemy związane z momowolnymi skurczami pochwy utrudniającymi odbycie stosunku, powtarzające sie problemy w związkach miłosnych, partnerskich, trudności relacyjne, lęk przed bliskością.

 

Zapraszam także osoby po prostu ciekawe siebie, pragnące zatrzymać się na chwilę, aby przyjrzeć się sobie i swojemu życiu oraz pogłębić wiedzę na temat własnej osoby. 
me

Joanna Szafranowska

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy klinicznej.Pracuję w nurcie psychodynamicznym oraz psychoanalitycznym, włączając w swoją pracę także techniki CBT (terapii poznawczo behawioralnej) w razie potrzeby. Pracuję także online.

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacje: psychoterapia oraz wspieranie rozwoju osobowości. Ukończyłam dwa podyplomowe kilkuletnie całościowe szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej oraz psychoanalitycznej: Studium Psychoterapii Indywidualnej oraz Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Studium Psychoterapii Analitycznej, rekomendowane przez PTPP oraz zgodne ze standardami Brytyjskiego Towarzystwa Psychoterapii oraz Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jestem także seksuologiem, ukończyłam studia podyplomowe w zakresie seksuologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS). Zdobywałam praktykę w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie.

Ukończyłam także roczne szkolenie z zakresu terapii CBT (terapia poznawczo - behawioralna), przy warszawskim Centrum CBT. W razie potrzeby wykorzystuję techniki tej metody w pracy klinicznej. Pracowałam w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach k. Pruszkowa, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Przez wiele lat współpracowałam także z warszawskim Instytutem Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Osobowości INZPIRO, w którym prowadziłam konsultacje i terapię seksuologiczną.

Posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, jestem też członkiem tegoż Towarzystwa.

Swoją pracę kliniczną systematycznie superwizuję u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Psychoterapia jest ciekawa!

Jeśli masz chęć i odwagę odbyć niezapomnianą, pełną wrażeń i wzruszeń podróż w głąb siebie,
A przy okazji tej podróży rozwiązać swoje życiowe problemy - docierając do ich źródła

- zgłoś się! Ta propozycja jest dla ciebie.

Pamiętaj, nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.

O psychoterapii

Psychoterapia to metoda leczenia problemów psychologicznych opierająca się na rozmowie z terapeutą. Podczas takiej rozmowy osoba zgłaszająca różne trudności ma okazję przy wsparciu psychoterapeuty uzyskać pogłębioną wiedzę na swój temat (zwiększyć samoświadomość) , a także uruchomić swój zablokowany potencjał rozwojowy.


Przedmiotem rozmowy jest wszystko to co przynosi ze sobą osoba zgłaszająca się po pomoc, a więc są to nurtujące ją problemy, myśli, fantazje, uczucia, sny czy wspomnienia, do których odnosi się terapeuta.


Celem rozmowy z psychoterapeutą jest uzyskanie przez osobę uczestniczącą w terapii innej, nowej perspektywy widzenia siebie i swoich trudności oraz zrozumienie przyczyn problemów oraz mechanizmów blokujących rozwój osobisty. Lepsze rozumienie siebie pozwala uzyskać większy wpływ na swoje życie i kształtować je w sposób bardziej podmiotowy. Rozmowa z terapeutą jest źródłem wsparcia i zrozumienia siebie. Nie daje gotowych rozwiązań ani recept, ale pozwala do nich docierać, poprzez uruchomienie wewnętrznych zasobów i dostrzeżenie nowych punktów widzenia. Pomaga dotrzeć do swoich potrzeb i pragnień, często wcześniej zablokowanych, polepszyć relacje ze sobą i z innymi osobami, a w konsekwencji - zwiększyć jakość życia.
Przebiega na róznym poziomie złożoności, w zależności od rodzaju i głębokości zgłaszanych problemów, ich zasięgu i odniesienia do innych obszarów osobowościowych i sfer życia. Czasem wystarczy jedna bądź kilka konsultacji ze specjalistą, aby uzyskać odpowiedź na nurtujące pytanie, poradę czy zalecenie. Częściej jednak potrzebny jest cykl spotkan niezbędnych do pogłębienia rozumienia zgłaszanego problemu i pracy nad nim. Dosyć często zdarza się ze problem seksuologiczny okazuje się być częścią głębszego problemu tożsamościowego, czy ogólnie mówiąc - psychologicznego. Nasza seksualność, kobiecość czy męskość to przecież integralna część nas samych i naszego wewnętrznego świata. W tej sytuacji potrzebna jest krótko- lub długoterminowa pomoc psychoterapeutyczna, której częścią będzie zajmowanie się seksualnością i problemami seksuologicznymi, ale obejmować ona będzie także inne sfery życia.
To nurty psychoterapii wywodzące się pierwotnie z psychoanalizy i opierające się w swoich podstawowych założeniach teoretycznych na koncepcji stworzonej ponad 100 lat temu przez Zygmunta Freuda oraz jego następców. Psychoterapia psychoanalityczna oraz psychodynamiczna od psychoanalizy różnią się w praktyce siedzącą pozycja pacjenta (w psychoanalizie pacjent leży na kozetce) oraz zwykle mniejszą częstotliwością sesji w tygodniu w porównaniu z psychoanalizą (od 1 sesji w terapii psychodynamicznej do 2-4 sesji w tygodniu w terapii psychoanalitycznej).
Terapia poznawczo behawioralna (CBT), jak sama nazwa wskazuje, skupia się na funkcjonowaniu człowieka na poziomie poznawczym (myśli, przekonania) oraz na poziomie zachowań. Jej celem jest rozpoznanie i korekta dysfunkcyjnych myśli i przekonań, często leżących u podłoża różnego rodzaju problemów psychicznych, na przykład depresyjnych czy lękowych. Koncentrujemy się także na stopniowej zmianie różnych problematycznych zachowań osoby na takie które przynoszą więcej satysfakcji czy pewności siebie. Techniki terapii CBT w wielu przypadkach pozwalają stosunkowo szybko złagodzić najbardziej dokuczliwe objawy utrudniające codzienne funkcjonowanie osoby. Czasem to wystarcza, ale często potrzeba pogłębienia pracy terapeutycznej w celu dotarcia do podstawowych przyczyn tych objawów i przepracowania mechanizmów leżących u ich podłoża na głębszym poziomie.
Istotnym założeniem zarówno w psychoanalizie jak i w psychoterapii psychoanalitycznej jest istnienie nieświadomości, tzn. nieświadomych konfliktów, myśli, fantazji, uczuć czy mechanizmów. Celem terapii psychoanalitycznej jest uczynienie świadomym tego co jest nieświadome, tj. zrozumienie motywów własnych zachowań i powtarzalnych schematów działania czy wchodzenia w relacje z innymi. Istotne miejsce zajmuje analiza tzw. przeniesienia czyli relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem. Zakłada się tutaj że pacjent wchodzi z terapeutą w podobny rodzaj relacji jak z innymi ważnymi osobami w swoim życiu, co daje możliwość przyglądania się temu w terapii i analizy specyfiki tej relacji. Ważną częścią pracy psychoanalitycznej jest sięganie do dzieciństwa oraz wczesnych relacji pacjenta z ważnymi dla niego osobami (głównie rodzicami i rodzeństwem), co pozwala głębiej zrozumieć współczesne trudności osoby i umieścić je w szerszym kontekście. Podstawową ideą psychoterapii psychoanalitycznej jest badanie funkcjonowania własnego umysłu oraz stopniowe pogłębianie rozumienia siebie. Terapia ta nie daje gotowych odpowiedzi ani rozwiązań, pomaga natomiast dojść samodzielnie do owych rozwiązań, poprzez zrozumienie istoty trudności które blokują rozwój człowieka. Psychoterapia psychoanalityczna to terapia dla osób ciekawych siebie i zainteresowanych głębszą pracą nad sobą. Należy do terapii długoterminowych.

Blog

Znajdą tam państwo moje artykuły dotyczące różnych zagadnień psychologicznych, a zwłaszcza związane z zagadnieniem wsparcia zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego:

healthymindexpert.wordpress.com

Galeria

Kontakt

Mozesz umówić wizytę poprzez formularz online po prawej stronie. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się ze mną telefonicznie lub poprzez email.
Konsultacja trwa 50 minut.

Telefon: 606 819 377
Email: joanna@psychoterapia.blog

Adres:

ul. Wilcza 54
00-682 Warszawa

5 minut od metra CENTRUM lub POLITECHNIKA
Zapraszam cię, jeśli czujesz, że dojrzałeś do tego aby coś zmienić w swoim życiu. Jeśli cierpisz i nie umiesz sam sobie pomóc. Jeśli czujesz, że przyszedł czas żeby coś z tym zrobić. Żeby nie tracić życia. Ale żyć pełniej, szczęśliwiej i bardziej świadomie.